Inklusion i Praksis

Inklusion i praksis

Inklusion i praksis leverer viden om inklusion, deltagelse og fællesskaber til hele børne-ungeområdet. Vi giver sparring og supervision fra sidelinien i hele inklusionsprocessen og i arbejdet med marginaliserede børn og unge.

 

 

Hvad tilbyder vi?

 

Kurser, workshops og foredrag

Sparring og supervision

Projektevaluering

 

 

Hvad gør vi?

 

Vi trækker på forskning og forankrer den i praksis. Vi formidler både mundtligt og skriftligt og præsenterer altid den nyeste viden på området.

 

 

 

 

 

Inklusion er, når alle børn føler sig som en værdifuld del af et fællesskab